TASUTA TRANSPORT al. 50 EUR OSTUST

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad eestietno.ee veebipoest ostja (edaspidi Kliendi) ja ettevõtja Eestietno OÜ (edaspidi Veebipood eestietno.ee) vahel Kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad eestietno.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

3) Veebipood eestietno.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel eestietno.ee.

4) Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

5) Kasutades Veebipoodi eestietno.ee muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

6) Klient nõustub tellimust kinnitades Veebipoe eestietno.ee tingimustest sätestatuga.

7) Veebipoes eestietno.ee olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

2. Hinnainfo

1) Toodete hinnad on toodud Veebipoes eestietno.ee eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

2) Tellimuse hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamise hetkel.

3)  Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest Veebipood eestietno.ee poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad Kliendi tegelikule soovile.

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Veebipood eestietno.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood eestietno.ee alustab tellimuse täitmist kui Klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse maksumuse.

6) Veebipood eestietno.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel eestietno.ee.

7) Kauba transpordil välisriiki vastutab Klient sihtriigi poolt Kauba osas mistahes kohaldatavate maksude korrektse tasumise eest. Käesolevate Müügitingimustega nõustudes kinnitab Klient, et on teadlikud maksude tasumise võimalikust kohustusest Kauba sihtriigis ning vastutab maksude tasumise eest.

3. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood eestietno.ee andma Kliendile üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood eestietno.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub veebipood eestietno.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Müügileping jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Veebipoe eestietno.ee pangakontole.

4. Kauba kättesaamine

1) Kauba kättesaamine kontorist:

1.1 Kui Klient on valinud Veebipoes eestietno.ee kaubakättesaamise kohaks Eestietno Stuudiopoe aadressil Pärnu mnt 142, Tallinn, on klient teadlik, et kauba kättesaamise aeg lepitakse eelnevalt kokku ning Veebipood eestietno.ee on kohustatud võimaldama Kliendil kaubale järele tulema 7 tööpäeva jooksul.

2) Kauba kättesaamisel on Kliendil kohustus koheselt kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele.

3) Kui kauba kättesaamisel ilmneb, et Kauba hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat Veebipood eestietno.ee. Kauba kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud Kaup koheselt tagastada kullerile.

4) Kauba kahjustumise või kadumise risk läheb üle Kliendile kättesaamisest.

4. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks ja kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal saata avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest e-posti aadressile info@eestietno.ee. Avaldust on võimalik täita ka Eestietno Stuudiopoes.

2) Kaup tuleb üle anda Eestietno Stuudiopoes aadressil Pärnu mnt 142, Tallinn või saata pakiautomaati. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

3) Kliendil on õigus lepingust taganeda ainult juhul kui kaup on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame Kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

4) Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemisel vastutab Klient Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab klient käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

5) Klient peab Kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Kauba üle andnud logistikafirmale.

6) Veebipood eestietno.ee tagastab alates kauba kättesaamise päevast tarbijale 14 päeva jooksul kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Kliendi tagastatud eseme esialgse Klientile kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on valinud ettevõtja pakutud kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulud.

5. Vääramatu jõud

1) Veebipood eestietno.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood eestietno.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Pretensioonide esitamise kord

1) Kliendil on õigus müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel pöörduda Veebipood eestietno.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

2) Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@eestietno.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

3) Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

4) Kaubal puuduste ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

5) Puudustega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood eestietno.ee ja Klient omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood eestietno.ee.

6) Veebipood eestietno.ee ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8) Kliendil on õigus nõuda Veebipoelt eestietno.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel eestietno.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada.

Uuendan…
  • Ostukorvis ei ole tooteid.